Union Ocel

CREUSABRO

Kompletní řada pro každou situaci

Odolnost vůči abrazi nesouvisí pouze s tvrdostí oceli ve stavu při dodání. Její výsledné provozní vlastnosti výraznou měrou ovlivňuje především složení materiálu a jeho struktura.

Oceli CREUSABRO® se od klasických nízkolegovaných martenzitických ocelových plechů odolných vůči abrazi výrazně odlišují. Materiál CREUSABRO® byl navržen tak, aby poskytoval finančně efektivní kombinaci odolnosti proti opotřebení a snadné výroby.

Původní chemické složení a proces výroby materiálu CREUSABRO® nabízí jedinečnou kombinaci charakteristických metalurgických vlastností, které v porovnání s tradičními materiály prodlužují životnost částí podléhajících opotřebení při kritických aplikacích.

Komerční označení Úroveň tvrdosti, HB
Creusabro® Superten
Creusabro® 4800
Creusabro® 8000
Creusabro® Dual
Creusabro® M
1) Povrchová tvrdost po vytvrzení za provozu

CREUSABRO® řešení pro dobývání a manipulaci se sypkými materiály

Dobývání, přeprava a manipulace se sypkými materiály jsou základem provozu dolů, lomů a obecně zpracování minerálů. Tvrdé nerosty a silné nárazy jsou často příčinou vysokého opotřebení. Materiály CREUSABRO® prodlouží provozní životnost kritických komponent a pomáhají předcházet nákladným odstávkám strojů. U mobilních strojů jsou důležitým aspektem také nosnost a hmotnost. Nižší tloušťky materiálů CREUSABRO® potřebné pro dosažení stejné životnosti jako u standardních vodou kalených plechů umožňují dosažení významné úspory hmotnosti a zvýšení nosnosti (využitelnosti) strojů.

CREUSABRO® řešení pro drcení a prosévání

Zpracování minerálů zahrnuje celou řadu technologií pro rozpojování a třídění. V operacích, při nichž dochází ke zpracování větších a jemných částic různých materiálů, dochází vzhledem ke kombinovanému vlivu silných nárazů, tlakového zatížení a kluzu abrazivních částic k vysokému opotřebení. CREUSABRO® zabraňuje nadměrnému opotřebení a zajišťuje hladký a nákladově efektivní provoz průmyslových zařízení.

CREUSABRO® řešení pro cementárny a průmyslové aplikace

Průmyslová transformace vytěžených minerálů obvykle zahrnuje vysokoteplotní procesy, které vliv abraze pouze zhoršují. Materiál CREUSABRO® je vhodný pro všechny typy abraze, suchá i mokrá prostředí a pro provozní teploty až 450 °C. Elektrárny, železárny a ocelárny, cementárny, asfaltový nebo sklářský průmysl – všude tam lze s výhodou využít jedinečné vlastnosti našich ocelí CREUSABRO® odolných vůči abrazi a vysokým teplotám.

CREUSABRO® řešení pro demolice, odpady a recyklaci

Recyklace odpadů hraje v moderních ekonomikách stále významnější roli jako způsob snižování spotřeby přírodních zdrojů a energie. Robustní demoliční stroje či stroje na zpracování a recyklaci odpadu jsou vystaveny velmi náročným provozním podmínkám. Abraze a únava jsou často vyvolány vysokým cyklickým namáháním při těchto operacích. Materiály CREUSABRO® nabízejí jedinečnou kombinaci odolnosti vůči opotřebení, houževnatosti, odolnosti vůči praskání a únavové pevnosti.

CREUSABRO® a možnosti zpracování v servisním centru UnionOcel Kopřivnice

V našem skladovém a servisním centru v Kopřivnici nabízíme tyto možnosti:

  • dodávky plechů v tloušťkách 3–60 mm, ve skladových formátech šíře 1 000–2 500 mm a délkách až do 8 000 mm
  • pálení výpalků na laseru, plazmě nebo autogenu
  • výrobu ohýbaných a obráběných komponentů

Při návrhu využíváme naše bohaté zkušenosti a reference a při komunikaci s Vámi hledáme možnosti výrazné úspory Vašich prostředků.

Pro detailní informace můžete kontaktovat našeho kolegu:

Jiří Zedník Tel.: +420 556 209 913
Mail: zednik@unionocel.com
Napište nám


Tímto uděluji správci osobních údajů, kterým je společnost UnionOcel, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2780/2, PSČ: 155 00, IČO: 264 87 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 85344 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých sdělených osobních údajů, uvedených v kontaktním formuláři na webu společnosti UnionOcel. (Více informací)
*povinné položky